5.4 mil. kilometrov,
3500 ton nákladu za minulý rok
NA TRHU OD ROKU 1999
24/7 K DISPOZÍCII NON-STOP 24 HODÍN DENNE

Všeobecné vyhlásenie

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby CASSO TRANS s.r.o. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. CASSO TRANS s.r.o. zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje, a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

CASSO TRANS s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom CASSO TRANS s.r.o. alebo tretích strán zmluvne viazaných s CASSO TRANS s.r.o. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom CASSO TRANS s.r.o.

Všetky osobné údaje získava CASSO TRANS s.r.o. od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.