O nás

Spoločnosť CASSO TRANS s.r.o. je firmou so silnou rodinnou tradíciou, ktorá v oblasti nákladnej prepravy a logistiky pôsobí viac ako 15 rokov. Cieľom spoločnosti nie je iba realizácia samotných zákaziek, ale aj vytváranie vzťahov s obchodnými partnermi.

Naše nákladné vozidlá sú vo vynikajúcom technickom stave a sú riadené skúsenými a spoľahlivými vodičmi. V našom vozovom parku sa nachádza 21 vozidiel značiek Fiat a IVECO, ktoré obmieňame každé 2 roky.

cassotrans

Snažíme sa pre našich zákazníkov skracovať čakanie na naloženie nákladu. Preto hneď po prijatí objednávky koordinátor kontaktuje vodiča, ktorý je najbližšie k miestu naloženia nákladu. Naše vozidlá sú vybavené GPS zariadeniami, takže koordinátor môže neustále kontrolovať pohyb a polohu vozidla s nákladom. Koordinátori sú dostupní pre otázky zákazníkov o polohe a preprave nákladu 24/7.

Každého zákazníka vnímame individuálne a splniť zákazníckeh požiadavky dokážeme aj prostredníctvom Face2face managementu. Vtedy je zákazníkovi pridelený koordinátor, ktorý sa stáva prostredníkom medzi klientom a profesionálne odvedenými službami spoločnosti.