Výhody

cassotransVýhody, ktoré poskytujeme našim klientom vychádzajú z toho, že rozumieme ich potrebám. Preto im vždy zaistíme:

  • presné údaje o aktuálnej polohe vozidla s prepravovaným nákladom
  • čo najkratší čas od prijatia objednávky po naloženie tovaru a jeho dopravu an miesto určenia
  • prepravu nákladu vozidlami vo veľmi dobrom technickom stave s maximálnym vekom 2 roky
  • znalosť prepravných podmienok v jednotlivých krajinách a dlhoročná prax v špedícii a logistike
  • poistenie vozidiel a nákladu podľa CMR
  • prepravu bez poškodenia nákladu
  • individuálny prístup
  • vytváranie obchodných vzťahov, nie iba plnenie objednávky
  • kvalitné služby, efektívnu logistiku a manažment
  • aplikáciu nových noriem a trendov v nákladnej doprave