Pokrytie

cassotransProstredníctvom našej spoločnosti sa Váš náklad môže dostať do celej Európy. Našou ambíciou je nájsť vhodné riešenie pre všetky požiadavky našich zákazníkov.

Pri špedícii poskytujeme komplexný servis a poradenstvo pre klienta. V úzkej spolupráci s klientom vyberáme už počas výrobného procesu vhodný a ekonomicky výhodný spôsob prepravy.

Prostredníctvom našej kuriérskej siete dokážeme efektívne plánovať logistiku a kombinovať rôzne druhy dopravy adekvátne k Vašim požiadavkam. Optimalizujeme jazdné časy tak, aby sme boli čo najrýchlejšie v tom kúte Európy, kde nás potrebujete.

Dokážeme reagovať rýchlo a pružne na neočakávané situácie a preferencie našich klientov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Na základe dlhoročnej praxe presne vieme, aké prepravné podmienky je potrebné dodržiavať v jednotlivých európskych krajinách a dokážeme poskytnúť plnohodnotné poradenstvo aj našim klientom.

V súčasnosti naše služby využívajú viaceré spoločnosti z rôznych kútov Európy. Sme Vám k dispozícii tam, kde to práve potrebujete.